Regulamin świadczenia usług stomatologicznych w praktyce “Dental Clinic Józefów”

Umawianie pacjentów na wizytę.

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanych i umówionych Pacjentów. Pacjenci zapisywani są przez recepcjonistkę, która po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje, ile czasu zarezerwować na wizytę. Recepcja pracuje od godz. 8.30 do 20.00

Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) lub protetyczną do 120 minut. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 10 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania stanowiska pracy.

Na dzień przed umówionym terminem wizyty recepcjonistka potwierdza wizytę za pomocą sms-a lub telefonicznie. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie. Nie prowadzimy ostrego dyżuru dla pacjentów z bólem lub innym nagłym przypadkiem stomatologicznym.

W dniu poprzedzającym wizytę pracownik Recepcji kontaktuje się z Pacjentem w godiznach 10:00 – 13:00, na podany w formularzu Ankieta Pacjenta Pierwszorazowego numer telefonu, w celu potwierdzenia wizyty. Jeśli Pacjent nie odpowiada na telefon i nie oddzwania pracownik Recepcji wysyła wiadomość sms z prośbą o kontakt i potwierdzenie przybycia na wizytę. W przypadku, gdy Pacjent nie potwierdzi telefonicznie bądź sms-em lub e-mailowo przybycia na wizytę w dniu poprzedzającym do godziny 17:00, wizyta ta zostanie anulowana.

Pierwsza wizyta.

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Ankiety Zdrowotnej ze wszystkimi danymi osobowymi wymaganymi przez ustawodawcę do prowadzenia prawidłowej dokumentacji medycznej oraz o zapoznanie się z Cennikiem i niniejszym Regulaminem. Sugerujemy przybycie 15 min przed planowanym rozpoczęciem wizyty. W celu wykonania badania potrzebna jest badanie radiologiczne- zazwyczaj tomografia komputerowa lub badanie pantomograficzne, w większości przypadków wykonywane są zdjęcia fotograficzne wewnątrz ustne i poglądowe twarzy. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys.

Kolejność przyjmowania pacjentów.

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.

Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego). Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

Lista rezerwowa.

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt.

W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu( najpóźniej 24 godzin przed) o rezygnacji z umówionej wizyty, bowiem za gotowość zespołu- lekarz i asysta wynosi 100,00 PLN za każde 30 minut. Opłata wnoszona jest przed kolejną wizytą i jest warunkiem przyjęcia pacjenta.

W przypadku braku 2. kolejnych wizyt pacjent zostaje skreślony z zapisanych rezerwacji. Warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty rezerwacyjnej na konto na 2 dni robocze przed wizytą. W przypadku trudnej współpracy w realizacji wizyt ( brak na 5 wizytach w ostatnich 18 m-cach) pobierany jest zadatek w wysokości 1000 zł.

W przypadku rezerwacji wizyty powyżej 1,5 godziny pobierany jest zadatek na poczet przyszłego leczenia- kwota odliczana jest po wykonaniu procedury leczniczej. W przypadku braku odwołania wizyty na 24 godziny przed terminem lub braku wizyty zadatek przepada.

Spóźnienia na wizytę.

Spóźnienia na wizytę powyżej 20 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

Odpłatność za świadczone usługi.

W klinice Dental Clinic Józefów akceptujemy następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza / kredytowa, raty (w systemie MediRaty po spełnieniu wymaganych formalności. Decyzja kredytowa uzależniona jest od oceny ryzyka i indywidualnej sytuacji klienta). Istnieje możliwość płatności przelewem (przedpłaty) jedynie w przypadku jeżeli przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym Kliniki przed wizytą.

Odpłatność za świadczone usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem:

 • Przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 50% wartości uzupełnienia protetycznego
 • Przed przystąpieniem do wykonania zabiegów chirurgicznych pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 50% wartości zabiegu
 • Zaliczki na poczet prac ortodontycznych (aparaty ruchome i retencje) oraz napraw wynoszą 50% wartości i pobierane są przed przystąpieniem do procedury

Potwierdzeniem płatności za wizytę jest otrzymany paragon fiskalny

Honoraria.

Honoraria lekarzy zawarte są w Cenniku.W przypadku planowanego leczenia implantologicznego i protetycznego konieczne będzie wpłacenie przez pacjenta zaliczki w wysokości 40% całkowitej wartości uzupełnienia. W przypadku konieczności rozszerzenia zabiegu lub wykonania dodatkowych czynności, trudnych do zdiagnozowania, a wynikłych w trakcie zabiegu pacjent obciążany jest dodatkowymi kosztami. Wszelkie leczenie implanto-protetyczne powinno odbywać się po przedstawieniu pisemnego planu leczenia i akceptacji przez Pacjenta.

Przed oddaniem pracy recepcja dzień przed wizytą informuje Pacjenta o kosztach, które będą konieczne do uregulowania przed zakończeniem leczenia.

Rękojmia.

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia oraz dwuletniej na uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.

Rękojmia nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie
 • cierpi na nie leczoną wadę zgryzu
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez uszkodzenie powstało na drodze mechanicznej

Rękojmia nie obejmuje zmiany koloru pracy protetycznej na życzenie Pacjenta, po wcześniejszej akceptacji. Produkty zakupione w klinice nie podlegają zwrotowi.

Powikłania.

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk, pęknięcie, złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki, zaostrzenie współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej, problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe,, nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10/05/2018

Regulamin Realizacji Vouchera

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w placówce medycznej

Reklamacje należy zgłosić do lekarza prowadzącego oraz złożyć pisemnie bądź mailowo na adres biuro@ratynscy.pl.

Scroll to Top

Nasze usługi