PrzedPo

Korony pełnoceramiczne – Praca interdycyplinarna

Ortodoncja:
Katarzyna Ratyńska
Implanty:
Jacek Rożko
Protetyka korony pełnoceramiczne:
Dariusz Ćwik

Scroll to Top

Nasze usługi