Implantologia – przed i po

U pacjenta wykonaliśmy:

Pełną diagnostykę radiologiczną i fotograficzną.
Skan wewnątrz ustny skanerem 3shape. Projekt uśmiechu.
Pakiet higienizacyjny.
Leczenie implantologiczne.
Odbudowę koronami pełnoceramicznymi.

Inne przypadki