99

Leczenie endodontyczne (leczenie kanałowe) ma na celu uratowanie zęba przed jego usunięciem.

Na skutek różnych czynników (głównie próchnicy) dochodzi do infekcji bakteryjnej miazgi (potocznie  nerwu), a w dalszej konsekwencji do obumarcia całego zęba. Początkowo objawia się to zwiększoną wrażliwością zębów na ciepło lub zimno, pulsującym bólem, a przy zaawansowanej infekcji – bardzo silnym bólem, często połączonym z obrzękiem.

Przeprowadzony we właściwy sposób zabieg powinien obejmować całkowite usunięcie zmienionej chorobowo miazgi, mechaniczne opracowanie ścianek  kanału, chemiczną dezynfekcji oraz szczelne wypełnienie systemu kanałowego.

Aby prowadzona terapia została wykonana dokładnie, a jej wynik był pewny, w trakcie leczenia korzystamy z najnowszych  osiągnięć techniki stomatologicznej w postaci nowoczesnego sprzętu diagnostycznego (radiowizjografia cyfrowa, endometr , mikroskop stomatologiczny) oraz umożliwiającego prawidłowe opracowanie i wypełnienie kanału ( mikrosilnik endodontyczny, sprzęt do termoplastycznego wypełniania kanałów wraz z ich odgałęzieniami).

Mikroskop pozwala na powiększenie obszaru leczonego zęba, nawet 30-krotnie. Daje to szansę na znacznie lepsze i dokładniejsze przeprowadzenie procedur endodontycznych, pozwala na  odnalezienie dodatkowych lub bocznych kanałów i możliwość usunięcia złamanych narzędzi, pozostawionych przy wcześniejszym leczeniu.

WRÓĆ